Štúdium anglického jazyka

Radi by sme vás pozvali na naše hodiny angličtiny a ponúkli vám naše kvalitné a dlhotrvajúce služby v oblasti vzdelávania sa v anglickom jazyku. Naša práca sa spája s jazykom v akejkoľvek forme, či už vo výučbe, v prekladateľstve alebo v cestovaní, a to už dlhé roky.
Prosím prezrite si pozorne naše ponuky jazykovej výučby a prípadne aj ďalšie možnosti, ako využiť naše služby.

ONLINE KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

Naša škola ponúka študentom „one-to-one“, „skupinkové“ (2 až 3 študenti) a „miniskupinové“ (4 až 5 študentov) kurzy anglického jazyka za bezkonkurenčné ceny v trvaní 45 až 60 minút vedené kvalifikovaným lektorom. Študent má dostatočný priestor na precvičenie konverzácie, počúvania, čítania, gramatiky aj písania, obsiahnuté sú teda všetky zručnosti a aspekty jazyka. V prípade nemožnosti prezenčnej výučby s nami teda máte možnosť prejsť plynule na výučbu cez internet pri zachovaní kvality jazykovej výučby.

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

Cena za 1 hod. (60min.) je 25 €. Hodiny sú prispôsobené klientovým požiadavkám.

SKUPINKY DETÍ A MLÁDEŽE

Hodiny prebiehajú v príjemnej a uvoľnenej atmosfére v skupinke s najviac 8 študentmi. Zamerané sú na precvičovanie slovnej zásoby a gramatiky a na trénovanie plynulého rozprávania s využívaním najnovších metód výučby. Hodiny v poobedňajších alebo večerných hodinách 1 x do týždňa po 90 minút (vysoká úroveň) alebo 2 x do týždňa po 45 minút (deti do 9 rokov), po 60 min. (deti od 9 do 13 rokov) alebo po 75 min. (od 13 rokov).

KONVERZÁCIE PRE TÍNEDŽEROV

Konverzácie pre stredoškolákov zamerané na každodenné témy, pričom sa Vaše dieťa zároveň pripravuje aj na maturitnú skúšku z anglického jazyka.

Skupinové konverzácie tínedžerov prebiehajú jedenkrát do týždňa 90 min. (úroveň B2+ a C1) alebo dvakrát do týždňa po 60min (úroveň B1 a B2).

Možnosť dohlásiť sa kedykoľvek, ak je voľné miesto v skupine. V cene je aj študijný materiál. Pri dodatočnom nástupe sa odpočítajú už uskutočnené stretnutia.

LEKTORI

Jana 
– vysokoškolsky vzdelaná učiteľka a prekladateľka anglického jazyka
– sprievodca v cestovnom ruchu
– úradná prekladateľka z/do anglického jazyka

Bibiana 
– vyštudovala anglický a nemecký jazyk na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
– šikovná, motivovaná a skúsená lektorka anglického a nemeckého jazyka

Dominika
– externá lektorka anglického jazyka
– vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo v kombinácii anglický jazyk a slovenský jazyk na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
– štyri roky pracovala vo Veľkej Británii – Severné Írsko a jeden rok strávila na medzinárodnom projekte Európska dobrovoľnícka služba.
– rada cestuje, spoznáva nové kultúry a rozpráva po anglicky s každým, koho stretne na cestách.

Zuzka
– ukončené vysokoškolské vzdelanie učiteľstva anglického jazyka a ruského jazyka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
– milá, kreatívna a motivovaná lektorka anglického a ruského jazyka, ktorá zabezpečí príjemnú a priateľskú atmosféru počas hodín

Šimon
– vysokoškolský vzdelaný učiteľ anglického jazyka
– prekladateľ s vášňou pre angličtinu v jej všetkých podobách

Simona
– študuje učiteľstvo anglického a slovenského jazyka na UKF v Nitre
– je láskavá k študentom, snaží sa viesť hodiny kreatívnym spôsobom/ interaktívne

Scroll Up