Individuálny jazykový kurz

Individuálny jazykový kurz má hlavnú črtu, a to, že študent cestuje sám, je zadelený do prebiehajúceho kurzu, medzi zahraničných študentov. Na našich partnerských jazykových školách spravidla neštudoval ani jeden Slovák, a preto vám môžeme zaručiť, že sa veľmi málo budete stretávať so slovenskou národnosťou.  Je to vlastne úplne nasadenie v jazyku pre cestujúceho už od samého začiatku pobytu na letisku. Študenti sú vystavení prostrediu a prvým kontaktom s rečou v situáciách, s ktorými dovtedy študenti prišli do kontaktu len v učebniciach a nahrávkach, ktoré si vypočuli v rámci lekcií.

Jazykový kurz „one to one”

Jazykový kurz založený na prístupe individuálnej “one to one” výučbe, čiže jeden učiťeľ s jedným študentom, je špecializovaný kurz jazyka, kde študent cestuje sám a naša partnerská jazyková škola vie zabezpečiť štúdium i ubytovanie v rodine učiteľa, ktorý sa naplno venuje svojmu zverencovi. Výhody takéhoto štúdia sú dlhoročné skúsenosti učileľa a hlavne intenzívna forma štúdia, kde študent nadobúda jazyk v plnom rozsahu dvadsaťštyri hodín v týždni.

Špeciálny kurz angličtiny

Pri špeciálnom kurze jazyka sa v porovnaní so všeobecným mení iba a hlavne zameranie hodín a pozadie prezentované študentom. Typickým špeciálnym zameraním sú business kurzy jazyka, kde si študenti upevňujú aktívnu slovnú zásobu v oblasti komunikácie so zákaznikom a administratíve finančného sektora. Naše partnerské školy zamerané hlavne na business kurzy sú v ich programoch vynikajúce a navštevujú ich zamestnanci medzinárodných firiem. Samozrejme špecializácia sa môže líšiť od tej obchodnej. Môže to byť právnicky zameraný kurz jazyka, doktorsky, kuchársky a veľa ďalších možností.

Kurz prípravy na certifikáty

Jazykové kurzy zamerané na prípravu študentov na certifikátne skúšky z ovládania daného jazyka sú tiež populárne a všetky naše partnerské školy majú v ponuke prípravy či už na skúšky Cambridge certificate, ale aj na stále viac rozšírené európske skúšky IEALTS a City&Guilts. Na študentovi je len, kde by rád strávil svoj čas pri príprave. V ponuke máme rôzne školy či už priamo v metropolách ako je Londýn, Dublin, či New York, ale aj na južnom pobreží Anglicka a USA.

Skupinový jazykový kurz

Skupinový jazykový pobyt je na rozdiel od individuálneho organizovaný pre uzatvorenú skupinu študentov, ktorí sú sprevádzaní kvalifikovaným lektorom. Zúčastnujú sa na jednom z našich špecializovaných kurzov pre rôzne vekové skupiny, alebo ak je skupina už vytvorená, môže si vedúci skupiny požiadať o vytvorenie programu a kurz sa vytvára podľa špecifikovaných požiadaviek. Skupiny sa môžu zúčastniť kurzov spoločne ako jedna skupina alebo sú delení do skupín podľa úrovne vedomostí jazyka. Skupiny si u nás môžu požiadať i pobyt v inštitúcii, ktorý nebude zahŕňať hodiny angličtiny. Tieto pobyty sú ponúkané pre študentov ako poznávacie, krátkodobé návštevy metropolí.

Kurz všeobecnej angličtiny

Jazykový kurz všeobecnej angličtiny si môže študent vybrať v každej jazykovej škole, ktorú ponúkame. Je len na škole, aký prístup vo výučbe jazyka si vyberá a podľa toho sa dá povedať, že cena štúdia je vyššia či nižšia. Samotný kurz všeobecnej angličtiny ponúka možnosť inklúzie medzi zahraničných študentov a prežiť spolu týždne štúdia, pričom majú možnosť spoločensky žiť s inými kultúrami a upevňovať si samozrejme pri tom stupeň ich znalostí jazyka. Znalosti a kurikulum prezentované na tomto type kurzu je všeobecný: to znamená, že sa študenti neučia špeciálne zameranú slovnú zásobu alebo nie sú prezentované špeciálne funkcie jazyka.

Intenzívny kurz angličtiny

Pri výbere intenzívneho štúdia jazyka si je študent vedomý, že môže stráviť svoj pobytový čas hlavne v učebniach jazykovej školy. Tento druh štúdia je špecificky určený pre študentov špecializovanej formy kurzu. Ide o intenzívne, čiže dlhodobejšie štúdium za týždeň, čo môže predstavovať niekedy až 40 hodín týždenne. Študenti si môžu intenzitu väčšinou vybrať sami a v niektorých prípadoch si môžu vybrať zameranie svojich hodín na rôzne precvičovania svojich zručností v jazyku.

Typy pobytov

Scroll Up