Profil prekladateľa

úradný prekladateľ – anglický jazyk – Levice

Mgr. Jana Marosyová

– prekladateľ sídliaci v Leviciach s celoštátnou pôsobnosťou s dlhoročnou praxou prekladania textov všeobecného aj odborného charakteru (zmluvy, ekonomické texty, úradné dokumenty atď.)

– absolventka VŠ v odbore anglický jazyk, prekladateľstvo a učiteľstvo so štátnou skúškou prekladateľstva v anglickom jazyku

– lektor anglického jazyka a koordinátor jazykových kurzov a pobytov v zahraničí

Cenník

• úradný preklad anglický jazyk (s okrúhlou pečiatkou)
19,92 € / normostrana

ostatné jazyky (anglický, nemecký, maďarský jazyk a iné jazyky) – podľa dohody na základe objednávky

Pre konkrétnu cenovú ponuku nás prosím neváhajte kontaktovať.

Scroll Up