Profil prekladateľa

úradný prekladateľ – anglický jazyk – Levice

Mgr. Jana Marósyová

– prekladateľ sídliaci v Leviciach s celoštátnou pôsobnosťou s dlhoročnou praxou prekladania textov všeobecného aj odborného charakteru (zmluvy, ekonomické texty, úradné dokumenty atď.)

– absolventka VŠ v odbore anglický jazyk, prekladateľstvo a učiteľstvo so štátnou skúškou prekladateľstva v anglickom jazyku

– lektor anglického jazyka a koordinátor jazykových kurzov a pobytov v zahraničí

Cenník

• úradný preklad anglický jazyk (s okrúhlou pečiatkou)
19,92 € / normostrana

(zľava pri kratších a štandardizovaných textoch, množstevná zľava a zľava tzv.   stáleho zákazníka)

ostatné jazyky (anglický, nemecký, poľský, maďarský, taliansky jazyk a iné jazyky) – podľa dohody na základe objednávky

obyčajný preklad
od 15 € / normostrana

(v závislosti od náročnosti a odbornosti textu)

 

Zľavy:

 množstevné zľavy

 zľavy pre zmluvných, resp. stálych klientov

Pre konkrétnu cenovú ponuku nás kontaktujte.

Scroll Up